• To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

Energetyk-Elektronik

To była szkoła, to były czasy!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

watroba bronislaw 2
Wątroba Bronisław

Absolwent 4d 1978
Liceum Zawodowe

Specjalność: Monter urządzeń elektronicznych
Wychowawca: Ćwiertniak Eugenia

 Absolwent Liceum Elektronicznego w Bytomiu, gdzie w latach 1974-1978 uczęszczał do klasy „d" o profilu „monter układów elektronicznych", której wychowawczynią była pani mgr Eugenia Ćwiertniak.
Po maturze zatrudniony został na oddziale elektrycznym KWK „Nowy Wirek" w Rudzie Śląskiej. Wkrótce jednak przeniósł się do Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego — Zabrze (zamiejscowego oddziału CSRG Bytom), gdzie po odbyciu specjalistycznego kursu pracował jako mechanik sprzętu ratowniczego. Zmiana kwalifikacji zawodowych nie oznaczała jednak zerwania z zawodem wyuczonym, a jedynie rozszerzała zakres jego kompetencji o sprzęt ochrony dróg oddechowych i p.poż. Pełniąc w latach 1983-2009 obowiązki I mechanika zobowiązany był nawet do poszerzania swoich kwalifikacji, w tym w zakresie uprawnień lampiarskich i eksploatacji urządzeń energetycznych. Od 2009 roku pracuje na stanowisku inspektora do spraw aparatury i sprzętu ratowniczego.
W dobie wkraczającej do ratownictwa górniczego i rozwijającej się elektroniki, edukacja w Liceum Elektronicznym dała mu niezbędne podstawy do wykonywanej pracy zawodowej. Pośrednio mogą świadczyć o tym uzyskane wyróżnienia państwowe i resortowe:

-             Złoty Krzyż Zasługi RP
-             złoty medal „Za długoletnią służbę"
-             brązowy medal „Zasłużony dla górnictwa RP"
-             odznaka „Zasłużony Pracownik CSRG-Bytom".

Bronisław Wątroba wiele czasu poświęca również swoim pasjom pozazawodowym. Jest kolekcjonerem (interesującym się szczególnie numizmatyką i falerystyką) oraz twórcą i animatorem śląskiej kultury. Bakcylem numizmatyki zaraził się już w Liceum Elektronicznym od kolegi ze szkolnej ławki. Zbiera banknoty zastępcze Śląska z lat 1914-1924. W latach 1998-2012 zorganizował około 150 wystaw tych walorów, bazując na swojej kolekcji (prezentował to na terenie województwa śląskiego i opolskiego). Za szeroką popularyzację tego tematu środowisko zrzeszonych numizmatyków nagrodziło go medalami:

Medal Honorowy im. Juliusza Mękickiego
Medal Honorowy im. Mirosława Bartoszewickiego.

Jako animator kultury śląskiej jest zarazem współzałożycielem stowarzyszeń o charakterze regionalnym: Koła ZG, PLS, SWAT. Szczególnym sentymentem darzy idee służące zachowaniu i rozwojowi śląskiej mowy. Od szeregu lat organizuje w tym zakresie konkursy literackie i spotkania miłośników etnolektu śląskiego. Sam może się też poszczycić pewnym dorobkiem literackim, jako autor czterech tomików zawierających wiersze, rymowanki i fraszki śląskie. Jego utwory ukazały się dodatkowo w kilkunastu publikacjach zbiorowych.

Społeczna działalność Bronisława Wątroby doceniona została w jego rodzinnym mieście tytułem „Zasłużony dla miasta Ruda Śląska" i nadaniem mu samorządowego medalu „Kamrat Rudzki". Nie ominęły go również inne miejskie wyróżnienia:

-             „Anioł Wolontariatu"
-             „Pro Library"
-             „Biblios".

Jego aktywność społeczna wychodzi również poza region Górnego Śląska. W roku 2016 był współorganizatorem wystaw ze śląska z narracją jego autorstwa w Bardzie, Trzemesznie i małopolskim Mucharzu.

Zobacz też TUTAJ oraz TUTAJ

Komentarze obsługiwane przez CComment