• To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

Energetyk-Elektronik

To była szkoła, to były czasy!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

bartkowiak kazimierzAbsolwent 3b WW 1971
Technikum Energetyczne wydział wieczorowy
Specjalność: Elektromechanika
Wychowawca: Mucha Krystyna

 Kazimierz Bartkowiak od urodzenia związany jest z miastem. Tu się urodził, tu się ożenił, tu urodziły mu się dzieci i wnuki, tu się kształcił - absolwent Technikum Energetycznego w Bytomiu (1971), inżynier specjalności zarządzanie i ekonomika w ochronie środowiska (2006 - WSE w Bytomiu) — z naszym miastem związał swoje życie zawodowe. Pracował od czternastego roku życia, przeszedł różne szczeble kariery zawodu zaczynając od robotnika wykwalifikowanego, poprzez majstra, kierownika, aż do funkcji wiceprezydenta miasta Bytomia.
Przez 33 lata, w latach 1965 ± 1998 pracował w Hucie „Bobrek, następnie od 1998 do 2002 pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Bytomia ds. gospodarki komunalnej, a od 2002 w Zakładach Komunalnych, obecnie pełni funkcję Prezesa Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Jednocześnie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym miasta. Cieszy się zaufaniem społecznym i czterokrotnie w latach 1994, 1998, 2002 i 2006 wybierany był w skład Rady Miejskiej. Pracując przez szesnaście lat w komisjach i pełniąc od 2002 r. obowiązki wiceprzewodniczącego, a od 2008 r. przewodniczącego Rady Miejskiej zdobył ogromną wiedzę na temat Bytomia i jego problemów.
Kazimierz Bartkowiak był przewodniczącym Komitetu Obrony Miejsc Pracy w Hucie „Bobrek". Uchwała Rady Miejskiej podjęta w I kadencji, nakazująca emisję „O" na terenie Bobrka doprowadziła do upadłości Huty. Huta „Bobrek" upadła, ale Komitet Obrony Miejsc Pracy pod przewodnictwem Kazimierza Bartkowiaka doprowadził do pierwszej pracowniczej prywatyzacji w Polsce, tak dużego zakładu pracy. Jako przewodniczący Klubu Radnych poparł dążenia radnych RTSK do podziału miasta Bytomia, co nastąpiło z dniem 31.12.1997 roku.
Podczas następnych wyborów Kazimierz Bartkowiak wyrósł na jednego z liderów „Wspólnego Bytomia" i został wiceprezydentem miasta Bytomia. Pokazał tym samym, że w naszym mieście każdy nosi w plecaku buławę prezydencką.
Za działalność na rzecz bytomskiego sportu został odznaczony przez Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Lodzie „Złotą Odznaką Zasłużonego dla PZHL".
W pracy zawodowej, samorządowej i społecznej zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro mieszkańców Bytomia. Otwarty na kontakty z ludźmi i wrażliwy na problemy społeczne, skutecznie je rozwiązuje, poprawia życie mieszkańców Bytomia i poprawia wizerunek miasta. Najbardziej sobie ceni uczciwość, pracowitość, kompetencje.
Jest honorowym członkiem Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Jednym z założycieli Stowarzyszenia Wspólny Bytom, w którym pełni funkcję prezesa.
Poznał różne strony życia, pełen energii, werwy, aktywny zawodowo, społecznie, sportowo, edukacyjnie. Zawsze znajduje czas dla rodziny, przyjaciół i ludzi w potrzebie. Za zawodową, samorządową i społeczną pracę został odznaczony: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz z okazji 750 rocznicy nadania praw miejskich Bytomiowi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
Mieszkańcy również docenili jego pracę. Dzięki ich głosom dwukrotnie, w 2001 oraz w 2002 roku został wyróżniony i uhonorowany tytułem najskuteczniejszego samorządowca województwa śląskiego.
Jest autorem uchwały Rady Miejskiej dotyczącej sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców z 95% bonifikatą, dzięki której powstało w krótkim czasie około 1000 nowych Wspólnot Mieszkaniowych.

Kazimierz Bartkowiak odwiedził naszą szkołę w kwietniu 2012. Fotoreportaż znajdziesz TUTAJ

Komentarze obsługiwane przez CComment