• To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

Energetyk-Elektronik

To była szkoła, to były czasy!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

krol marceli 1
Absolwent 5a 1969
Technikum Energetyczne
Specjalność: Elektromechanika
Wychowawca:  Monika Raczyńska

Doktor nauk ekonomicznych SGH w Warszawie.
Aktualnie emeryt.

 Nie mam zbyt wiele dobrze utrwalonych wspomnień z okresu nauki w Technikum. Nigdy nie byłem towarzyski i tak mi pozostało do dzisiaj.
Studiowałem w kilku uczelniach i je ukończyłem, studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie.
Okres szkolny w Technikum zapamiętałem przez pryzmat respektu dla wiedzy technicznej i narzędziowej. Przez szacunek dla wychowawcy klasy i jednocześnie nauczyciela matematyki Profesor Raczyńskiej, która zaszczepiła mi bazę matematyczną, którą później wykorzystywałem wielokrotnie w nauce statystyki i ekonometrii, a dzisiaj wykorzystuję profesjonalnie, w podejściu narzędziowym z modelami finansowymi i arkuszami kalkulacyjnymi.

Do stanu wojennego pracowałem na Wydziale RiTV Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w Ośrodku TV Katowice, jako Redaktor techniczno-programowy. Po stanie wojennym na pozycjach menedżerskich w firmach polonijnych i prywatnym biznesie. W 1990 roku przeniosłem się do Warszawy, trafiłem do spółek z kapitałem zagranicznym (członek zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie, spółek z kapitałem międzynarodowym i kapitałem Banku Światowego). Po 2004 roku już jako audytor i expert współpracowałem z Ministerstwem Gospodarki, NFOŚiGW, UNI-DO i UNECE przy projektach naukowych i biznesowych. Obecnie jestem już na emeryturze, nadal współpracuję z Project Finance Poland® w ramach eLearning, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytutem Badawczym i jedną z warszawskich uczelni publicznych wykładając Audyt wewnętrzny, Ekonomię menedżerską i Analizę ekonomiczną.

Komentarze obsługiwane przez CComment