• To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

Energetyk-Elektronik

To była szkoła, to były czasy!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ciesla marian 2a
Absolwent 5d 1969
Technikum Energetyczne
Specjalność: Elektroenergetyka
Wychowawca: Lech Gładysz, Marian Koczur

„BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY" to dewiza Mariana Cieśli.

Z wielkim sentymentem wspomina czasy nauki w Technikum Energetycznym i wspaniałych pedagogów, m.in. takich jak prof. Franciszek Gomoliński, Bogumiła Kopeć, Jan Nafalski, Mieczysław Haberko, Władysława Szymik.
W szkole zdobywał nie tylko wiedzę, ale także pomoc i inspiracje do realizacji dalszych planów zawodowych. Po maturze i odbyciu zasadniczej służby wojskowej - zakłada własną firmę - Zakład Instalacji Elektrycznych „Cargo" w Bytomiu. W międzyczasie uzyskał dyplom licencjata w zakresie „Zarządzania i psychologii w biznesie" Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach.
W udzielonym wywiadzie dla Magazynu „Prestiż" - potwierdził ważność dewizy „Bez pracy nie ma kołaczy". Marian Cieśla - którego zawodowe życie wiernie oddaje sens tej prawdy, bez reszty oddał się swojej pracy, a swój sukces - jak twierdzi -zawdzięcza wytrwałości w dążeniu do celu. Na pytanie o rolę szczęścia w sukcesie odpowiada, że największym szczęściem - poza rodziną - jest możliwość pracy u siebie i dla siebie. Twierdzi też, że człowiek staje się kowalem własnego losu dopiero wtedy, kiedy bierze go w swoje ręce. Rzecz w tym, by śnić o „kołaczach" i nie zapominać na jawie o pracy, bez której po prostu - nie ma kołaczy.
W ciągu 50 letniej działalności realizował wiele zadań z zakresu elektroenergetyki.
Wysoko oceniany za swoją wiedzę i umiejętności, pełni wiele prestiżowych funkcji:

- członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
- wiceprezes Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Bytomiu
- wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Bytomiu.

Charytatywnie wspiera wiele organizacji i potrzebujących osób.
Osiągając oczywiste sukcesy zawodowe Marian Cieśla nie zapomniał o swojej macierzystej szkole - NASZEJ SZKOLE. Dzisiaj bierze czynny udział wraz ze swoją Małżonką Marią - w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub Emerytów, Absolwentów i Sympatyków "Energetyk-Elektronik".
Bardzo ceni i szanuje Basię Sochacką, za Jej zaangażowanie i pracę dla innych.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment