• To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

Energetyk-Elektronik

To była szkoła, to były czasy!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

Śląsk posiada bogatą tradycję nie tylko świecką, ale również religijną. Cieszymy się z faktu, że najważniejsza dla osób wierzących księga jaką jest Pismo Święte została przetłumaczona na gwarę śląską. Stało się to za sprawą dr Gabriela Tobora (absolw. 5a 1981), burmistrza Radzionkowa, który w ciągu 30 lat zgromadził około 200 egzemplarzy Pisma Świętego z całego świata, napisanych w 90 językach.

 

Pierwszą część – Ewangelia według św. Łukasza – przetłumaczył wyłącznie dla własnych potrzeb. Chęć, aby każdy Ślązak posiadał w swojej biblioteczce egzemplarz śląskiego wydania Pisma Świętego, zdopingowała burmistrza do przetłumaczenia całego Nowego Testamentu.

Tłumaczenie jest zrealizowane w oparciu o Biblię ks. Jakuba Wujka.  Oparto się na pisowni fonetycznej. Ze względu na zróżnicowanie języka śląskiego, tekst napisany jest w jednej z jego odmian (tzw. „mazurzenie”) występującej m.in. w północnych dzielnicach Bytomia, w Radzionkowie, w Piekarach Śląskich.

 

 

 

Oto fragment tłumaczenia:

 

Juz sie zacynało poleku ćmić i prziszło do Niego dwunostu i godali: Łodprow ludzi, niych se idom do tutejszych mjastecek i wsi, kaj znojdom gospoda i cosik do jodła, bo sam tukej, my som na pustyni. Ale Łon pedzioł do nich: Wy dejcie jym jeś. Łoni łodpedzieli: Momy ino pjyć pecynkow chleba i dwje ryby, chyba, że pódymy i nakupjymy jodła dlo wszyskich tych ludzi. A było koło pjyńciu tysiyncy chopa. I pedzioł do swojich uczniow: Kozcie jym siednonć we kupach po myni wjyncy pjyndziesiyńciu. I zrobjyli tak i posadziyli wszyskich. A Łon wzion te pjyńć chlebow i dwje ryby, wejrzoł we niebo i pobogosławjoł je, i połomoł i dowoł uczniom, coby dowali ludziom. Jedli i najedli sie wszyscy, i pozbjyrali co łostało, dwanoście koszykow konskow. 

 

Więcej na portalu TUTAJ

Komentarze obsługiwane przez CComment