• To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

  • To była szkoła, to były czasy!

Energetyk-Elektronik

To była szkoła, to były czasy!

min 01

Chcemy w tym miejscu przedstawić wszystko, co łączy się z historią Naszej Szkoły. A więc wspomnienia naszych nauczycieli i absolwentów związanych z pracą i nauką, historię budynku (ów), następnie kadrę kierowniczą i administracyjną szkoły na przestrzeni minionych lat istnienia szkoły, zajęcia pozalekcyjne, uroczystości jubileuszowe i inne. 

W tej kategorii chcemy przedstawić wszystko, co łączy się z historią Naszej Szkoły od początku jej powstania do czasu próby zamknięcia szkoły przez ówczesne władze miasta Bytomia. Przez ten okres szkoła funkcjonowała pod różnymi nazwami. Najpierw jako Technikum Gospodarki Komunalnej potem Technikum Energetyczne i następnie Technikum Elektroniczne aż po Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych. Przez rok szkoła była zamknięta, po czym nastąpiła reaktywacja. 

W tej kategorii chcemy przedstawić wszystko, co łączy się z historią Naszej Szkoły od 01 września 2012, kiedy to nastąpiła reaktywacja naszej szkoły. Szkoła przez 1 rok była zamknięta i miała być zlikwidowana przez ówczesne władze miasta Bytomia. Szkoła jest pod nową, nic nieznaczącą nazwą: Technikum Nr 4